Natančen hladen razrez blizu končne oblike izdelka

Vodni razrez z abrazivnim vodnim curkom

Visoka kakovost razreza in cenovna učinkovitost

Razrez z abrazivnim vodnim curkom je cenovno učinkovit način za izdelavo prototipov, končnih izdelkov in majhnih serij iz skoraj neomejenega nabora materialov. Razrez poteka na osnovi DXF datoteke, ki jo lahko uvozimo ali kreiramo neposredno na stroju s pomočjo programske opreme.

V naslednjem koraku se določi kakovost reza, ki vpliva na hitrost rezanja in tolerance razreza. Višja izbrana kakovost pomeni ožje tolerance razreza. Pri izbiri kakovosti reza je smiselno na izdelku določiti relevantnost ozkih toleranc, saj višja kakovost reza pomeni počasnejši razrez in s tem višje stroške razreza.

Naša naprava za vodni razrez OMAX 80X je namenja za razrez plošč velikega formata z visoko natančnostjo. Rezalni sistem je opremljen s Tilt-A-Jet, A-jet rezalno glavo in dvojnim mostom, ki zagotavlja fleksibilnost in visoko produktivnost rezanja.

 

WaterJetCutting

Tehnične informacije:
Rezalni glavi:
   - A-Jet 5-osni
   - Tilt-A-Jet taper removal
velikost mize: 8.000 x 2.000 mm
VT črpalki: EnduroMax 50 KM
Obratovalni tlak: 4.000 bar

Waterjet machine

 


Metode

Water Jet Cuts

Rez z vodnim curkom

Dimenzija mize 8.000 x 2.000 mm
Maks. debelina 50 ˂ d ≤ 200 mm
Tolerance za rezanje poševnih rezov -

 

Pri abrazivnem vodnem razrezu sta hitrost razreza in kvaliteta rezanega roba, na katero vplivamo s kvaliteto razreza, direktno povezani. V glavnem velja, da višja kot je kvaliteta reza, počasneje poteka razrez. Možno je izbrati kvaliteto Q5 za vsak razrez, ampak razrez bo trajal dva do trikrat počasneje kot pa s kvaliteto reza Q3. Pri izbiri kvalitete reza je smiselno upoštevati zahteve ozkih toleranc pri odrezku, saj višja kvaliteta reza pomeni počasnejši razrez in s tem višji strošek razreza. Pametno pa je dodati, da se lahko z najvišjo kvaliteta razreza, Q5, pogosto izognemo potrebi po dodatni obdelavi robu.

5 opcij za kakovost rezanja

Za kvaliteto reza Q1 je značilna visoka hitrost rezanja, medtem kot je kvaliteto reza Q5 možno doseči le z nizko hitrostjo razreza.

 

Kvaliteta 5 = zelo visoka kakovost reza

Razrez s kvaliteto 5 je zelo natančen in na rezalnem robu ni rebraste površine. Razrez je možen v ozkih tolerancah.

Kvaliteta 4 = visoka kakovost reza

Minimalno vidna rebrasta površina 

 

Kvaliteta 3 = standardna kakovost reza

Kvaliteta reza je dobra z rebrasto površino na spodnji polovici rezalnega roba. Q3 je srednje hiter in je najpogosteje uporabljana kvaliteta reza.

Kvaliteta 2 = srednje grob rez

Izrazito rebrasta površina, hitrost reza je nekoliko počasnejša kot pri rezu Q1.

 

Kvaliteta 1 = rez Q1

Kvaliteta reza je zelo groba z izrazito rebrasto površino. Kvaliteta reza Q1 sicer ne zagotavlja visoke kakovosti rezalnega roba, vendar omogoča hiter razrez kosov in ostankov.

Strošek vodnega razreza je odvisen od: 

  • Vrste in debeline materiala
  • Dolžine reza
  • Izbrane kvalitete reza
  • Kakovosti podatkov (risba, skica ali CAD datoteka)

Površine rezanja z abrazivnim vodnim curkom (približno dosežena hrapavost)

 
Rezalni curek Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Vstop (1):
(RZ vrednost)
18 µm 18 µm 17 µm 14 µm 14 µm
Izstop (2):
(RZ vrednost)
51 µm 23 µm 20 µm 18 µm 15 µm

Vodni rez, 1 - vstop curka, 2 - izstop curka