Hardox 500

Upogljivo, varljivo in visoko obrabno odporno jeklo

Hardox 500 je upogljivo in varilno sposobno obrabno obstojno jeklo z nominalno trdoto 500 HBW. Hardox 500 ima dobro obrabno odpornost in lahko zdrži obrabo in deformacije tudi pri večjih udarcih. Primerno je za uporabo v vseh aplikacijah pri katerih se zahteva visoka obrabna obstojnost.  Jeklo Hardox 500 odlikujete visoka trdota in žilavost, ki uspešno preprečuje lome.

»Grizzly bar« je dober primer aplikacije, kjer do izraza pridejo vse prednosti jekla Hardox 500. Med pogoste aplikacije jekla Hardox 500 spadajo tudi komponente za bagerje in prikolice tovornjakov.

Hardox 500
Mehanske lastnosti
Vrsta jekla Debelina
(mm)
Trdota (HBW)1) Tipična meja plastičnosti (MPa), ni garantirana
Hardox 500 pločevine 2.0 - 6.5 470 - 530 1400
Hardox 500 plošče 4.0 - 32.0 470 - 530 1400
Hardox 500 plošče 32.1 - 103.0 450 - 540 1400

1)Trdota v Brinellih, HBW, v skladu z certifikatom EN ISO 6506-1 na rezkani površini 0.5 – 3 mm pod površino. Najmanj en preizkušanec na šaržo in 40 ton.

Hardox je kaljen po celotnem preseku. Minimalna trdota v sredini plošče je 90% garantirane minimalne trdote na površini.

Udarna žilavost

Vrsta jekla Tipični vzdolžni preizkus, udarna energija, Charpy V 10x10 mm preizkušanec1)
Hardox 500 pločevine in plošče 37J / -40°C

1)Za debeline 6 – 11,9 mm, se uporabljajo manjši Charpy-V preizkušanci. Določena minimalna vrednost je proporcionalna s presekom preizkušanca, primerjalno s preizkušancem polne velikosti (10 x 10 mm). Udarna žilavost je v skladu z ISO EN 148 za saržo in skupino debelin plošč. Podana udarna žilavost je povprečje treh preizkusov.

Tolerance

Tolerance
Več podrobnosti najdete v SSAB brošurah 41-Splošne informacije o produktih Strenx, Hardox, Armox in Toolox ter Hardox garancije ali na spletu www.ssab.com.


Debelina
Tolerance so v skladu s Hardox garancijo debeline. Hardox garancija ustreza zahtevam ½ EN 10 051 za plošče rezane na dolžino. 


Dolžina in širina
V skladu s SSAB dimenzijskim programom. Tolerance ustrezajo EN 10 051. Ožje tolerance so na voljo na zahtevo. 


Oblika 
Tolerance so v skladu z EN 10 029  za ploščo, EN 10 051 za strip in EN 10 131 za hladno valjano pločevino.


Ravnost
Tolerance so v skladu z Hardox Garancijo Ravnosti, kategorija D. Za strip so tolerance v skladu z Hardox Garancijo ravnosti razred A, ki zagotavlja ožje tolerance kot EN 10 051.  


Lastnosti površine
V skladu z EN 10 163-2, kategorija A, podkategorija 1.


Upogibanje
Tolerance so v skladu z Hardox Garancijo upogibanja, kategorija A. vse kategorije so ožje kot so zahteve standardov EN 10 025-6 in EN 10 051. izredno ozke tolerance se lahko dobavijo po posebnem dogovoru.

Kemijska sestava

Kemijska sestava (analiza sarže)

Vrsta jekla C
(maks %)
Si
(maks %)
Mn
(maks %)
P
(maks %)
S
(maks %)
Cr
(maks %)
Ni
(maks %)
Mo
(maks %)
B
(maks %)
Pločevina 0.27 0.50 1.60 0.025 0.010 1.20 0.25 0.25 0.005
Plošče 0.30 0.70 1.60 0.020 0.010 1.50 1.50 0.60 0.005

*Jeklo je drobnozrnato. Mednarodni legirni elementi.

Ogljikov ekvivalent CET(CEV)

Debelina pločevina
2.0 - 6.5
plošča
4.0 - 13.0
plošča
13.1 - 19.9
plošča
20.0 - 39.9
plošča
40.0 - 103.0
Maks CET(CEV) 0.38(0.49) 0.38(0.53) 0.43(0.64) 0.45(0.66) 0.47(0.75)
Tip CET(CEV) 0.33(0.45) 0.37(0.51) 0.41(0.63) 0.41(0.63) 0.43(0.72)
Dobavni pogoji

Dobavno stanje je Q-kaljeno ali QT-poboljšano . Standardno dobavno stanje za pločevino rezano na dolžino, so plošče z valjano površino in valjanimi robovi. 

Dobavne pogoje najdete v SSAB brošuri 41-Splošne informacije o produktih Strenx, Hardox, Armox in Toolox-UK ali na splet www.ssab.com.

Tehnična podpora

Prenos dokumentov