Natančen hladen razrez blizu končne oblike izdelka

5D Oblikovno rezani kosi z abrazivnim vodnim curkom

Z abrazivnim vodnim curkom lahko izdelamo oblikovno rezane kose, ki so blizu končne oblike strojnih delov v ozkih tolerancah in tako zmanjšamo potrebo po dragi strojni obdelavi. Ključna prednost razreza z abrazivnim vodnim curkom je posebej očitna pri poboljšanih jeklih, saj gre za hladen razrez brez toplotne vplivne cone in tako se ohranijo mehanske lastnosti poboljšanih jekel.

Z vodnim razrezom lahko režemo jeklene plošče, kot tudi druge vrste materialov, do debeline 160mm. 

5D Oblikovno rezani kosi z abrazivnim vodnim curkom

 


Metode

Bevel Water Jet Cuts

Bevel Water Jet Cuts

Water Jet Cuts

Water Jet Cuts

Dimenzije mize 8.000 x 2.000 mm
Maksimalna debelina plošče  1,5 ≤ d ≤ 50 mm 50 ˂ d ≤ 200 mm
Tolerance rezanja -
 poševno rezanje
1 do 3 mm / rez -