Hardox

POBOLJŠANO JEKLO ZA ORODJARSTVO IN STROJEGRADNJO

Z jeklom Toolox se skrajšajo proizvodni časi in znižajo stroški

Toolox je dobavljen v poboljšanem stanju z garantiranimi mehanskimi lastnostmi in je primeren za neposredno izdelavo proizvodov 

  • Boljša alternativa jeklom 42CrMo4QT, 1.2312 in 1.2311
  • Visoka trdota v kombinaciji z odlično žilavostjo
  • 2 do 3 krat bolj žilav kot druga jekla z enako trdoto
  • Izredna čistost jekla
  • Dobra dimenzijska stabilnost jekla zaradi visoke temperature popuščanja, ki zagotavlja nizek nivo zaostalih napetosti
  • Odlične obdelovalne lastnosti, dobre polirne in jedkalne lastnostijeklo 
  • Jeklo odporno na višje temperature in dinamično utrujanje
  • Dobro dušenje vibracij

Moderno poboljšano jeklo Toolox nudi nekonvencionalen koncept za izdelavo orodij in strojnih delov, ki omogoča krajše proizvodne čase in nižje stroške. Metalurški koncept pri jeklu Toolox bazira na dolgoletnih izkušnjah švedskega podjetja SSAB pri razvoju in proizvodnji obrabno odpornih jekel Hardox in visoko trdnostnih jekel Strenx.

Osnovna ideja jekla Toolox je dobaviti material, ki je poboljšan in pripravljen za neposredno uporabo, z izmerjenimi in garantiranimi mehanskimi lastnostmi. Jeklo Toolox ima primerljivo čistočo kot EPŽ jekla. Pri vsaki posamezni Toolox plošči so testirane mehanske lastnosti in garantirani trdota in žilavost. Toolox je primeren za neposredno končno mehansko obdelavo, pri čemer ni potrebno naknadno kaljenje in fina mehanska obdelava. Da je material kočno toplotno obdelan pomeni, da ima jeklo nizke zaostale napetosti in garantirane stabilne lastnosti. Trdota jekla  ustvari edinstvene za precizno površinsko obdelavo. Toolox omogoča nov in moderen koncept izdelave orodij v enem vpetju. Največje prednosti so krajši proizvodni časi kot tudi enakomerna in stabilna kakovost materiala. Poleg tega se izognemo nekaj tveganjem pri proizvodnji, kot so deformacije pri kaljenju. Zaradi visoke čistoče in kaljenja ima Toolox izvrstno žilavost in je izredno odporen na utrujanje, zaradi česar se znatno poveča življenjska doba orodij in strojnih delov.

Odlične lastnosti za nadaljnje procese obdelave kot so jedkanje, poliranje in površinsko utrjevanje. Toolox nudi zelo fleksibilne priložnosti za uporabo: orodja za brizganje plastike, upogibna orodja, obrabno odporne letve, orodja za vroče preoblikovanje itd.
Toolox je na voljo v treh trdotah: Toolox 33 s trdoto 300 HBW, Toolox 40 s trdoto 400 HBW in Toolox 44 s trdoto 45 HRc, ki je najtrše, popolnoma prekaljeno orodno jeklo z enakomerno trdoto po preseku plošče.

Toolox ponuja opcijo površinskega utrjevanja z nitriranjem s čimer se dosežejo trdote na površini 60 do 65 HRC, kar dodatno podaljša intervale vzdrževalnih ciklov orodij in izboljša gospodarnost.

Jeklo Toolox za orodjarstvo in strojegradnjo je na voljo v trdotah 33 in 44 HRc. Valjane plošče velikih formatov so dobavljive v debelinah od 6 do 160 mm, vaaljane palice so na voljo v premerih od 20 mm do 140 mm in kovane palice od 160 d 340 mm

Image

Image

Video