Hardox 450

Najbolj priljubljene obrabno odporne plošče

Hardox 450 so obrabno odporne plošče z nominalno trdoto 450 HBW. Jeklo odlikuje edinstvena kombinacija enakomerne visoke trdote in visoke garantirane žilavosti. Hardox 450 se dobro upogiba in vari, kar omogoča izdelavo konstrukcij in obrabnih delov izpostavljenih visoki obrabi.

Visoka trdnost jekla omogoča načrtovanje enostavnih in lažjih konstrukcij, ki poveča težo koristnega tovora. Tipična značilnost Hardox jekel so konsistentne lastnosti, kar pomeni da se bo jeklo vedno enako varilo, upogibalo in strojno obdelovalo.

Hardox 450

5 razlogov za nadgradnjo Hardox 400 na Hardox 450

1. Daljša življenjska doba in daljši obratovalni časi
Dodatnih 50 Brinell trdote, ki se jih pridobi z nadgradnjo, poveča življenjsko dobo. Študije aplikacij so pokazale, da je možno doseči do 50 % daljše življenjske dobe in pri nekaterih aplikacijah še več.

Image

2. Nižji stroški vzdrževanja
Daljša življenjska doba znižuje stroške vzdrževanja in stroške amortizacije, kar vodi do znatnih prihrankov.

3. Manjša teža
Z uporabo jekla Hardox 450 lahko vgradite  tanjše plošče v vaše naprave in komponente. Tanjše plošče pomenijo manjšo težo, večji delež koristnega tovora in s tem večjo stroškovno učinkovitost. Težo lahko znižamo do 15 %, po upoštevanju uklonske,  deformacijske trdnosti in trdnosti utrujanja..

4. Izboljšana odpornost na upogib
Nadgradnja Hardoxa 400 z Hardoxom 450 izboljša odpornost proti upogibu , kot je predstavljeno na sliki spodaj. Pri tem testu se spusti telo teže 300 kg z višine 2,8 m na testno ploščo dimenzije 600 x 600 mm.

Image

5. Možna uporaba enakih orodij in strojev
V proizvodnji se lahko za obdelavo uporabijo enaki stroji in orodja kot pri jeklu Hardox 400.

 

Hardox v delavnici

Hardox 450 se obdeluje enako dobro kot Hardox 400. Vari se lahko z vsemi običajnimi postopki elektro obločnega varjenja, ki so predvideni za varjenje konstrukcijskih in visoko trdnostnih jekel. Uporabljamo lahko tudi vse metode rezanja - plamensko, plazemsko, lasersko rezanje in razrez z abrazivnim vodnim curkom. Z nadgradnjo lahko zmanjšate debelino plošče najmanj za 6 %, če uporabite upogibno silo za Hardox 400.

Mehanske lastnosti
Vrsta jekla Debelina
(mm)
Trdota
(HBW)1)
Natezna trdnost garantirana (MPa) Tipična meja plastičnosti (MPa), ni garantirana
Hardox 450 hladno valjane pločevine 0.7 - 2.10 425 - 4752) 1370 - 1600 1250
Hardox 450 pločevine 2.0 - 8.0 425 - 475 - 1250
Hardox 450 plošče 3.2 - 80.0 425 - 475 - 1250
Hardox 450 plošče 80.1 - 103.0 410 . 475 - 1250
Hardox 450 plošče 103.1 - 130.0 390 . 475 - 1250

1)Trdota v Brinelih, v skladu s EN ISO 6506-1, na rezkani površini 0,5 – 3 mm pod površino. Najmanj en preizkušanec na saržo in 40 ton.

2)Testiranje trdote se ne garantirana za Hardox 450 hladno valjane pločevine. Interval trdot se preračuna vrednost iz natezne trdnosti. Nominalna debelina dobavljene plošče ne bo odstopala več kot ±15 mm od debeline plošče uporabljene za test trdote.

Hardox je kaljen po celotnem preseku. Minimalna trdota v sredini plošče je 90% garantirane minimalne trdote na površini.

Udarna žilavost

Vrsta jekla Test v vzdolžni smeri , tipična udarna energija, Charpy V, preizkušanec 10 x 10 mm Test v prečni smeri, garantirana udarna energija, Charpy V preizkušanec 10 x 10 mm
Hardox 450 pločevine in plošče 50 J/-40°C  
Hardox 450 Tuf 1)   Min. 27 J/-20°C 2)

1) Testiranje žilavosti se izvaja na debelinah ≥ 6 mm. Za debeline 6 – 11,9 mm, se uporabljajo manjši Charpy V preizkušanci. Navedena minimalna vrednost je proporcionalna s presekom preizkušanca, v primerjavi s preizkušancem standardne velikosti 10 x 10 mm. Test žilavosti v skladu z ISO EN 148 za saržo in skupino debelin. Povprečje treh testov.
2) Posamezna minimalna vrednost mora biti minimalno 70 %  povprečne vrednosti.

Tolerance

Tolerance
Več podrobnosti najdete v SSAB brošurah 41-Splošne informacije o produktih Strenx, Hardox, Armox in Toolox ter Hardox garancije ali na spletu www.ssab.com.


Debelina
Tolerance so v skladu s Hardox garancijo debeline. Hardox garancija ustreza zahtevam ½ EN 10 051 za plošče rezane na dolžino. 


Dolžina in širina
V skladu s SSAB dimenzijskim programom. Tolerance ustrezajo EN 10 051. Ožje tolerance so na voljo na zahtevo. 


Oblika 
Tolerance so v skladu z EN 10 029  za plošče, EN 10 051 za vroče valjane pločevine rezane iz kolobarjev in EN 10 131 za hladno valjane pločevine.


Ravnost
Tolerance so v skladu z Hardox Garancijo ravnosti, kategorija D, ki je ožja kot EN 10 051. Za vroče valjane pločevine rezane iz kolobarjev so tolerance v skladu z Hardox Garancijo ravnosti razred A, ki zagotavlja ožje tolerance kot EN 10 051. Tolerance za hladno valjane pločevine  so v skladu z Hardox Garancijo ravnosti. 


Lastnosti površine
V skladu z EN 10 163-2, kategorija A, podkategorija 1.


Upogibanje
Tolerance so v skladu z Hardox Garancijo upogibanja, kategorija A. Vse kategorije so ožje kot so zahteve standardov EN 10 025-6 in EN 10 051. Izredno ozke tolerance se lahko dobavijo po posebnem dogovoru.

Kemijska sestava

Kemijska sestava (analiza sarže)

Vrsta jekla C
(maks %)
Si
(maks %)
Mn
(maks %)
P
(maks %)
S
(maks %)
Cr
(maks %)
Ni
(maks %)
Mo
(maks %)
B
(maks %)
CR pločevine 0.18 0.25 1.30 0.015 0.004 0.10 0.10 0.04 0.003
pločevine & plošče 0.26 0.70 1.60 0.025 0.010 1.40 1.50 0.60 0.005

*Jeklo je drobnozrnato. Mednarodni legirni elementi.

Ogljikov ekvivalent CET(CEV)

Debelina (mm) pločevina
0.7 - 2.10
pločevina
2.0 - 8.0
plošča
3.2 - 4.9
plošča
5.0 - 9.9
plošča
10.0 - 19.9
plošča
20.0 - 39.9
plošča
40.0 - 80.0
plošča
80.1 - 130.0
Maks CET(CEV) 0.33 (0.44) 0.35 (0.48) 0.37 (0.48) 0.38 (0.49) 0.39 (0.52) 0.41 (0.60) 0.43 (0.74) 0.41 (0.67)
Tip CET(CEV) 0.31 (0.39) 0.26 (0.39) 0.29 (0.39) 0.33 (0.45) 0.36 (0.48) 0.38 (0.56) 0.38 (0.61) 0.39 (0.64)
Dobavni pogoji

Dobavno stanje je Q kaljeno ali QT poboljšano. Hardox 450 plošče so dobavljene bodisi s hladno rezanimi robovi (razrez na škarjah) ali s termično rezanimi robovi. Debeline plošč nad 80 mm so standardno dobavljene z valjanimi robovi. Hardox 450 hladno valjane pločevine (0.70 -2.10 mm) so dobavljene s hladno valjano površino. 

Dobavne zahteve lahko najdete v SSAB brošuri 41- “Splošne informacije o izdelkih Strenx, Hardox, Armox in Toolox”.

Tehnična podpora

Prenos dokumentov

Video