Predobdelane plošče in palice

CNC obdelava

Naša ključna kompetenca je obdelava inovativnih in težko obdelovalnih kvalitet jekel, kot sta jekli Toolox in Hardox. Navedeni jekli se zaradi izjemnih lastnosti vedno pogosteje uporabljata v orodjarstvu in strojegradnji. Če želimo jekli Hardox in Toolox cenovno efektivno obdelovati z visoko kakovostjo storitve je ključna uporaba prave obdelovalne tehnologije.
 
S tesnim sodelovanjem in izmenjavo izkušenj z izdelovalci orodij (Hoffman in Sandvik), nam  je uspelo razviti učinkovito obdelovalno tehnologijo za obdelavo jekel s trdoto do 62 HRc. 
 
Podjetju Damatech uspeva stalno izboljševati produktivnost in kvaliteto s pomočjo razvoja novih orodij in optimizacijo strategij za CNC obdelavo.
 

CNC Milling