SIENDE

Prenova poslovnih procesov v podjetju Damatech

22. 3. 2017

Operacija »Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17)

Prenova procesov podjetja Damatech d.o.o. predstavlja reorganizacijo podjetja po prehodu iz trgovskega v proizvodno naravnano podjetje.

V podjetju Damatech d.o.o. leta 2008 svojo  podjetniško pot pričeli  kot trgovsko podjetje, pri tem da smo postopno investirali v lastno opremo za razrez jekel, izdelavo izdelkov in polizdelkov ter dodajali v ponudbo tudi različne storitve na naši lastni proizvodni opremi. S tem smo do danes pa so korakoma prešli v proizvodno naravnano podjetje. 

Zaradi tekočega poslovanja niso uspeli sproti izvajati prilagoditev procesov, ki jih še danes v veliki meri vodimo kot trgovska podjetja. Zato so potrebne izboljšave poslovnih procesov. 

Načrtovane izboljšave se nanašajo na 5 ločenih poslovnih procesov: prodaja, nabava, proizvodnja, kadri ter  finance in računovodstvo.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.