SIENDE

Ocena zadovoljstva kupcev

20. 3. 2017

Kupci ocenjujejo dobavitelje na podlagi izdelkov, storitev in podpore, ki jo podjetje kupcem zagotavlja. Pridobitev mnenja kupcev s pomočjo vprašalnika omogoča podjetju pridobitev pomembnih podatkov v zvezi z delujočimi procesi, kot tudi v zvezi s procesi, ki imajo še možnosti za izboljšavo.

Kadar podjetje uspešno izpolnjuje vse zahteve kupcev glede izdelkov in storitev to vodi k visokem zadovoljstvu kupcev kot tudi k naslednjim prednostim:

  • zvestoba kupcev, 
  • zmanjšana fluktuacija kupcev, 
  • konkurenčna prednost,
  • stabilnost, ki temelji na zaupanja polnem sodelovanju.


Prav iz navedenih razlogov je dolgoročno sodelovanje z vedno aktualnim povratnim odzivom kupcev in dobaviteljev eden izmed ključnih ciljev podjetja Damatech. Damatech želi pridobiti mnenje kupcev s pomočjo vprašalnikov. Kupci lahko tako izrazijo svoje mnenje v zvezi s prejetimi izdelki in storitvami, kot na primer kakšno je zadovoljstvo s kvaliteto in natančnostjo reza ali kako zadovoljni so z odzivnim časom s strani podjetja Damatech.

Damatech želi spodbuditi stranke, da izpolnijo vprašalnik o zadovoljstvu, ki je na voljo v nemškem in slovenskem jeziku. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 5 minut in je lahko opravljeno prek interneta.